Aktualności

 

o1

Zapraszamy
na spotkanie

z Juliuszem
Szczęsnym Baturą

oraz wernisaż
wystawy ekslibrisów

TYSIĄC ZNAKÓW
2012

o2

 

24 marca (sobota) 2012 r., godz. 12.00,
w czytelni Biblioteki Pedagogicznej
w Łomży
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1

Juliusz Szczęsny Batura

Urodził się 20.11.1953 r. w Augustowie, gdzie mieszka do dzisiaj.

Z wykształcenia jest matematykiem, ale od 1986 roku, kiedy uzyskał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do uprawiania zawodu artysty grafika, pracował jako nauczyciel wychowania plastycznego i instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Augustowie, w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie i w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach. Obecnie jest na emeryturze.

Do 2007 roku tworzył kukiełki i scenografie Dziecięcego Twórczego Teatru Lalkowego „Bajama" przy APK w Augustowie, prowadzonego przez żonę Blankę.

Od końca lat siedemdziesiątych para się grafiką. Ekslibris w jego twórczości pojawił się przed 1983 rokiem, kiedy swoje prace zaprezentował w KMPiK w Olsztynie.

Jest autorem 30 artykułów na temat pedagogiki plastyki („Edukacja i Dialog") i 20 artykułów na temat fotografii („Foto Kurier").

Miał ponad trzydzieści dużych indywidualnych wystaw. Brał udział w ponad stu czterdziestu wystawach zbiorowych.

Na przełomie lat 80. i 90. Ilustrował ksiażki w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia", „Pax" w Warszawie i KAW w Białymstoku. Później zilustrował kilka książek dla dzieci w wydawnictwach suwalskich oraz kilka tomików poezji.

Organizował wystawy ekslibrisów twórców polskich i zagranicznych. Z jego inicjatywy odbyły się w Suwałkach cztery edycje konkursu ogólnopolskiego na ekslibris dziecięcy i młodzieżowy im. Marii Konopnickiej.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE

Koniec lat 70-tych - Oddział Stowarzyszenia PAX - Białystok

 

1983 - KMPiK- Olsztyn
1985 - BWA- Suwałki
1989 - BWA - Suwałki
1989 - DK "Dąbrówka" - Poznań
1991 - ŁDK - Łódź
1995 - Galeria "Akcent" - Białystok
1996 - Druskininkai - Litwa
1997 - Aktobe - Kazachstan
1997 - Ivano-Frankivsk - Ukraina
1998 - Woj. Biblioteka Publiczna - Białystok
1998 - Instytut Polski Uniwersytetu - Wilno - Litwa
1999 - the University of Aktobe - Kazachstan
2000 - ROKiS Suwałki
2001 - Warszawska Galeria Exlibrisu - Warszawa
2001 - Widzewskie Domy Kultury - Łódź
2002 - Galeria Ekslibrisu Domu Kultury "Podgórze" - Kraków
2003 – Juliusz Sz. Batura 20-lecie pracy twórczej, Exlibris. MDK – Augustów
2004 - The Region Art Museum of Ivanofrankivsk - Ukraina
2004 - MDK Słupsk
2005 - Dailes galerija "Sofa" - Druskienniki - Litwa
2005 - Książnica Podlaska - Białystok
2005 – Juliusz Batura „Grafika, kompozycja, linoryt" MDK – Augustów
2006 – Juliusz Batura „Ilustracje do wierszy" MDK – Augustów
2007 - Dom Kultury "Podgórze" - Kraków
2007 - Widzewska Galeria Ekslibrisu – Łódź
2008 - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki - Suwałki
2008 - Cafe del Arte „Krzywy Domek" – Sopot
2008 – Galeria „ W Ratuszu", Urząd Miejski w Sławnie – Sławno
2010 – Juliusz Batura „Ilustracje do moich baśni" MDK – Augustów
2010 – Biblioteka Pedagogiczna imienia T. Kotarbińskiego w Olsztynie, filia w Olecku – Olecko
2010 – Mażoji galeria – Druskienniki - Litwa

 

Miarą sukcesu Juliusza Szczęsnego Batury jest umieszczenie jego biogramu, portretu i listy opus w prestiżowej encyklopedii ekslibrisu "ENCYCLOPAEDIA BIO-BIBLIOGRAPHICAL OF THE ART OF THE CONTEMPORARY EX-LIBRIS" w edycji 1996 wydanej w Portugalii w 5 językach. Jest on jednym z 14 opisanych tam twórców ekslibrisów z kilku krajów 3 kontynentów, jedynym Polakiem. Zamieszczono jego portret, reprodukcje 22 prac, z czego jedna na okładce wydawnictwa. Biogram Juliusza Szczęsnego Batury w owej encyklopedii jest autorstwa Mirosława Z. Wojalskiego.W roku 2008 zamieszczono informację o nim, fotografię twórcy i reprodukcje 10 prac w X Tomie "CONTEMPORARY INTERNATIONAL EX-LIBRIS ARTISTS", wydanym w Portugalii.

Facebook